بکندباز

تابع ‎divmod()‎ در پایتون

مثال

محاسبه ی خارج قسمت و باقیمانده ی تقسیم 5 بر 2:

x = divmod(5, 2)

توضیحات

تابع ‎divmod()‎ یک tuple شامل خارج قسمت و باقیمانده تقسیم دو ورودی را در خروجی برمیگرداند. که پارامتر اول (divident) مقسوم و پارامتر دوم (divisor) مقسوم علیه است.

سینتکس

divmod(divident, divisor)

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0