بکندباز

متد ‎remainder()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه ی باقیمانده تقسیم x بر y:

# Import math Library
import math 

# Return the remainder of x/y
print (math.remainder(9, 2))
print (math.remainder(9,  3))
print  (math.remainder(18, 4))

توضیحات

متد math.‎remainder()‎‎ باقیمانده تقسیم x بر y را در خروجی برمی گرداند. در واقع کمترین عددی که می تواند مقسوم را به مقسوم علیه بخش پذیر کند، را محاسبه می کند. اگر این عدد مثبت باشد، برابر با همان مقدار باقیمانده می شود. (در مثال زیر ببینید)

سینتکس

math.remainder(x, y)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. داده ی عددی
y اجباری. داده ی عددی غیر صفر. اگر صفر باشد، ارور ValueError رخ می دهد.

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: مقداری از نوع float
ورژن پایتون: 3.7

مثال های بیشتر

مثال

محاسبه باقیمانده تقسیم x بر y:

# Import math Library
import math 

print (math.remainder(23.5, 5))
print  (math.remainder(23, 5.5))
print (math.remainder(12.5, 2.5))
print  (math.remainder(12, 2))

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*