بکندباز

تابع ‎getcwd()‎ در PHP

مثال

چاپ پوشه ی کنونی:

<?php
echo ‎getcwd()‎;
?>

خروجی:

/home/php

 

توضیحات

تابع ‎getcwd()‎ پوشه ی کنونی که فایل در آن در حال اجراست را برمیگرداند.

سینتکس

‎getcwd()‎
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0