بکندباز

تابع ‎is_nan()‎‎ در PHP

مثال

چک کردن اینکه آیا یک مقدار “غیر عددی” است یا نه:

<?php
echo is_nan(200) . "<br>";
echo is_nan(acos(1.01));
?>

توضیحات

تابع ‎is_nan()‎ چک می کند که آیا یک مقدار “غیر عددی” است یا نه.

سینتکس

is_nan(value);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. عدد

تست آنلاین تابع ‎is_nan()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*