بکندباز

تابع ‎fileperms()‎‎ در PHP

مثال

چاپ مجوز های فایل “test.txt”:

<?php
echo fileperms("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎fileperms()‎‎ مجوز های فایل ورودی را برمیگرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

سینتکس

fileperms(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایل

 

مثال

چاپ مجوز های یک فایل به صورت یک مقدار اکتال :

<?php
echo substr(sprintf("%o",fileperms("test.txt")),-4);
?>

 

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*