بکندباز

تابع ()strstr در PHP

مثال : اولین تطابق کلمه “world” در “Hello world” را پیدا کن و باقی متن را چاپ کن.

<?php
echo strstr("Hello world!","world");
?>

توضیحات

تابع ()strstr به دنبال اولین تطابق کلمه در متن می گردد و باقی متن را نمایش می دهد.

این تابع حساس به کوچکی و بزرگی حروف است. برای جستجوی غیر حساس به کوچک و بزرگی از تابع ()stristr استفاده کنید.

دستور تابع

strstr(string,search,before_search)

تست آنلاین تابع ()strstr

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*