بکندباز

تابع ()strcspn در PHP

مثال : تعداد کاراکتر های “Hello world” را قبل از کاراکتر w پیدا کن.

<?php
echo strcspn("Hello world!","w");
?>

توضیحات

تابع ()strcspn تعداد کاراکتر های متن را قبل از کاراکتر های داده شده پیدا می کند.

دستور تابع

strcspn(string,char,start,length)

تست آنلاین تابع ()strcspn

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0