بکندباز

تابع ‎min()‎‎ در پایتون

مثال

به دست آوردن کمترین مقدار از بین چند ورودی:

x = min(5, 10)
print(x)

توضیحات

تابع‎min()‎ کوچکترین آیتم را از بین آیتم های ورودی برمیگرداند. اگر آیتم ها داده ی متنی باشند، بر اساس حروف الفبا، کوچکترین شان انتخاب می شود.

سینتکس

min(n1, n2, n3, ...)

یا:

min(iterable)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
n1, n2, n3, … یک یا چند آیتم برای مقایسه

یا:

پارامتر توضیح
iterable شیء آرایه ای

مثال

به دست آوردن کوچکترین کلمه بر اساس حروف الفبا:

x = min("Mike", "John", "Vicky")
print(x)

مثال

به دست آوردن کوچکترین عضو tuple:

a = (1, 5, 3, 9)
x = min(a)
print(x)

تابع ‎max()‎ بزرگترین مقدار را برمیگرداند.

 

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*