بکندباز

متد ‎popitem()‎ در پایتون

مثال

حذف آخرین آیتم از دیکشنری:

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

car.‎popitem()‎

print(car)

توضیحات

متد ‎popitem()‎ آخرین آیتمی که به دیکشنری اضافه شده است را حذف می کند. در ورژن های قبل از 3.7 این متد یک آیتم رندوم را حذف می کرد. آیتم حذف شده به عنوان یک تاپل در خروجی برگردانده می شود.

سینتکس

dictionary.‎popitem()‎

مثال

car = {
  "brand": "Ford",
  "model": "Mustang",
   "year": 1964
}

x = car.‎popitem()‎

print(x)
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0