بکندباز

متد ‎write()‎ در پایتون

مثال

باز کردن فایل با مُد a برای اضافه کردن محتوا به انتهای فایل و نوشتن یک متن در فایل:

f = open("demofile2.txt", "a")
f.write("See  you soon!")
f.close()

#open  and read the file after the appending:
f = open("demofile2.txt", "r")
print(f.read())

توضیحات

متد ‎write()‎ یک متن را در فایل می نویسد.

سینتکس

file.write(byte)

مثال

نوشتن متن در یک خط جدید با اضافه شدن کاراکتر خط جدید به متن:

f = open("demofile2.txt", "a")
f.write("\nSee  you soon!")
f.close()

#open  and read the file after the appending:
f = open("demofile2.txt", "r")
print(f.read())

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0