بکندباز

متد ‎rfind()‎ در پایتون

مثال

پیدا کردن موقعیت آخرین جایی که کلمه ی “casa” در متن پیدا می شود:

txt = "Mi  casa, su casa."

x = txt.rfind("casa")

print(x)

توضیحات

متد ‎rfind()‎ ایندکس اولین مکان پیدا شدن کلمه در متن را در خروجی برمیگرداند. اگر کلمه در متن وجود نداشته باشد مقدار 1- برگردانده می شود.

متد ‎rfind()‎ تقریباً مشابه متد ‎rindex()‎ عمل می کند با این تفاوت که متد ‎rindex()‎ اگر کلمه در متن پیدا نشود، در خروجی خطا برگردانده می شود.

سینتکس

string.rfind(value, start, end)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
value اجباری. مقداری که باید در متن جستجو شود
start اختیاری. نقطه ی شروع جستجو. پیشفرض 0
end اختیاری. نقطه ی پایان جستجو. پیشفرض پایان متن

مثال

ایندکس آخرین جایی که حرف “e” در متن پیدا می شود:

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.rfind("e")

print(x)

مثال

ایندکس آخرین جایی که حرف “e” در ایندکس 5 تا 10 متن پیدا می شود:

txt = "Hello, welcome to my world."

x = txt.rfind("e",  5, 10)

print(x)

مثال

اگر کلمه در متن نباشد، متد ‎rfind()‎ مقدار ‎-1‎ برمیگرداند ولی متد ‎rindex()‎ خطا می دهد:

txt = "Hello, welcome to my world."

print(txt.rfind("q"))
print(txt.rindex("q"))

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ