بکندباز

تابع ‎feof()‎‎ در PHP

مثال

بازکردن فایل، خواندن خطوط تا زمانی که به کارکتر EOF برسیم:

<?php
$file = fopen("test.txt", "r");

//Output lines until EOF is reached
while(! feof($file)) {
  $line = fgets($file);
  echo $line. "<br>";
}

fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎feof()‎‎ چک می کند که آیا به کاراکتر “end-of-file” (EOF) رسیده ایم یا نه.

نکته: این تابع برای چرخیدن در یک فایلی که سایز آن را نمی دانیم مناسب است.

سینتکس

feof(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. فایل باز شده

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*