بکندباز

تابع ‎feof()‎ در PHP

مثال

بازکردن فایل، خواندن خطوط تا زمانی که به کارکتر EOF برسیم:

<?php
$file = fopen("test.txt", "r");

//Output lines until EOF is reached
while(! feof($file)) {
 $line = fgets($file);
 echo $line. "<br>";
}

fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎feof()‎ چک می کند که آیا به کاراکتر “end-of-file” (EOF) رسیده ایم یا نه.

نکته: این تابع برای چرخیدن در یک فایلی که سایز آن را نمی دانیم مناسب است.

سینتکس

feof(file)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0