بکندباز

متد ‎copy()‎ در پایتون

مثال

کپی کردن لیست fruits به درون یک متغیر دیگر:

fruits = ['apple', 'banana', 'cherry', 'orange']

x = fruits.‎copy()‎

توضیحات

متد ‎copy()‎ یک لیست را کپی می کند.

سینتکس

list.‎copy()‎
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0