بکندباز

تابع ‎date_offset_get()‎‎ در PHP

مثال

چاپ تفاوت با منطقه ی زمانی  Oslo (در Norway, Europe) از منطقه ی زمانی  UTC به ثانیه، در زمستان و تابستان:

<?php
$winter=date_create("2013-12-31",timezone_open("Europe/Oslo"));
$summer=date_create("2013-06-30",timezone_open("Europe/Oslo"));

echo date_offset_get($winter) . " seconds.<br>";
echo date_offset_get($summer) . " seconds.";
?>

توضیحات

تابع ‎date_offset_get()‎‎ تفاوت منطقه ی زمانی با UTC را برمیگرداند.

سینتکس

date_offset_get(object)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
object اجباری.یک شیء DateTime که با تابع ‎date_create()‎‎ ساخته شده است
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*