بکندباز

تابع ‎chdir()‎‎ در PHP

مثال

تغییر پوشه ی کنونی:

<?php
// Get current directory
echo getcwd()‎ . "<br>";

// Change directory
chdir("images");

// Get current directory
echo getcwd()‎;
?>

نتیجه:

/home/php
/home/php/images

 

توضیحات

تابع ‎chdir()‎‎ پوشه ی کنونی را تغییر می دهد.

سینتکس

chdir(directory)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
directory اجباری. آدرس پوشه ی جدید
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*