بکندباز

تابع ‎eval()‎ در پایتون

مثال

اجرای دستور ‘‎print(55)‎’:

x = 'print(55)'
eval(x)

توضیحات

تابع ‎eval()‎ یک دستور پایتون که در ورودی می گیرد را اجرا می کند.

سینتکس

eval(expression, globals, locals)

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0