بکندباز

تابع ‎fmod()‎‎ در PHP

مثال

چاپ باقیمانده ی تقسیم x/y:

<?php
echo(fmod(20, 4) . "<br>");
echo(fmod(20, 3) . "<br>");
echo(fmod(15, 6) . "<br>");
echo(fmod(-10, 3) . "<br>");
echo(fmod(0, 0));
?>

توضیحات

تابع ‎fmod()‎‎  باقیمانده ی تقسیم x/y را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

fmod(x,y);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. مقسم
y اجباری. مقسوم علیه

تست آنلاین تابع ‎fmod()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*