بکندباز

تابع ‎tan()‎‎ در PHP

مثال

چاپ تانژانت اعداد مختلف:

<?php
echo(tan(M_PI_4) . "<br>");
echo(tan(0.50) . "<br>");
echo(tan(-0.50) . "<br>");
echo(tan(5) . "<br>");
echo(tan(10) . "<br>");
echo(tan(-5) . "<br>");
echo(tan(-10));
?>

توضیحات

تابع ‎tan()‎‎ تانژانت یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

tan(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. یک مقدار به رادیان

تست آنلاین تابع ‎tan()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*