بکندباز

تابع ‎tan()‎ در PHP

مثال

چاپ تانژانت اعداد مختلف:

<?php
echo(tan(M_PI_4) . "<br>");
echo(tan(0.50) . "<br>");
echo(tan(-0.50) . "<br>");
echo(tan(5) . "<br>");
echo(tan(10) . "<br>");
echo(tan(-5) . "<br>");
echo(tan(-10));
?>

توضیحات

تابع ‎tan()‎ تانژانت یک عدد را برمیگرداند.

سینتکس

tan(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. یک مقدار به رادیان

تست آنلاین تابع ‎tan()‎

نتیجه:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question