بکندباز

متد ‎atan2()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه آرک تانژانت y/x برحسب رادیان:

# Import math Library
import math 

# Return the arc tangent of y/x  in radians
print(math.atan2(8, 5))
print(math.atan2(20, 10))
print(math.atan2(34, -7))

توضیحات

متد math.‎atan2()‎‎ آرک تانژانت y/x را بر حسب رادیان محاسبه می کند. که در آن x و y مختصات یک نقطه هستند (x,y).

مقدار خروجی بین PI- و PI خواهد بود.

سینتکس

math.atan2(y, x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
y اجباری. یک عدد مثبت یا منفی
x اجباری. یک عدد مثبت یا منفی

جزئیات فنی

مقدار برگشتی مقداری از نوع float که آرک تانژانت y/x را بر حسب رادیان محاسبه می کند و عددی بین PI- و PI است.
ورژن پایتون 1.4

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*