بکندباز

تابع ‎linkinfo()‎‎ در PHP

مثال

تأیید اینکه آیا لینک واقعا وجود دارد یا نه:

<?php
echo linkinfo(/rubbish);
?>

توضیحات

تابع ‎linkinfo()‎ اطلاعاتی را درباره ی یک لینک برمیگرداند، و برای این استفاده می شود که ببینیم آیا لینک واقعاً وجود دارد یا نه

سینتکس

linkinfo(path)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
path اجباری. آدرس لینک
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*