بکندباز

تابع ‎linkinfo()‎ در PHP

مثال

تأیید اینکه آیا لینک واقعا وجود دارد یا نه:

<?php
echo linkinfo(/rubbish);
?>

توضیحات

تابع ‎linkinfo()‎ اطلاعاتی را درباره ی یک لینک برمیگرداند، و برای این استفاده می شود که ببینیم آیا لینک واقعاً وجود دارد یا نه

سینتکس

linkinfo(path)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
pathاجباری. آدرس لینک
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0