بکندباز

لیست توابع مربوط به ftp در php

لیست کامل توابع مربوط به ftp که به صورت پیش فرض در php نصب هستند. با کلیک روی هر کدام می توانید وارد صفحه جزئیات آن شوید. در صفحه جزئیات، توضیحات بیشتر، مثال ها و ابزار تست آنلاین هر کدام از توابع قرار گرفته است.

تابع توضیحات
‎ftp_alloc()‎‎ فضایی را به یک فایل اختصاص می دهد تا با FTP آپلود شود.
‎ftp_cdup()‎‎ پوشه ی کنونی را در یک سرور FTP به پوشه ی مادر تغییر می دهد.
‎ftp_chdir()‎‎ پوشه ی کنونی را در یک سرور FTP تغییر می دهد.
‎ftp_chmod()‎‎ مجوز های یک فایل را از طریق FTP تنظیم می کند.
‎ftp_close()‎‎ یک اتصال FTP را می بندد.
‎ftp_connect()‎‎ یک اتصال FTP به سرور مشخص شده باز می کند.
‎ftp_delete()‎‎ یک فایل را روی یک سرور FTP پاک می کند.
‎ftp_exec()‎‎ f درخواست اجرای یک دستور روی یک سرور FTP را ارسال می کند.
‎ftp_fget()‎‎ یک فایل را از سرور FTP دریافت (دانلود) می کند، و آن را در یک فایل باز شده ی محلی ذخیره می کند.
‎ftp_fput()‎‎ یک فایل باز شده را آپلود می کند و روی یک فایل در سرور FTP ذخیره می کند
‎ftp_get()‎‎ یک فایل را از سرور FTP دریافت (دانلود) می کند، و آن را درون یک فایل محلی ذخیره می کند.
‎ftp_get_option()‎‎ تنظیمات runtime برای اتصال FTP حاضر را برمیگرداند.
‎ftp_login()‎‎ به یک اتصال FTP لاگین می کند.
‎ftp_mdtm()‎‎ زمان آخرین اصلاح روی فایل را برمیگرداند
‎ftp_mkdir()‎‎ یک پوشه ی جدید روی سرور FTP ایجاد می کند.
‎ftp_mlsd()‎‎ لیستی از فایل هایی که در یک پوشه ی مشخص وجود دارد را در خروجی برمی گرداند.
‎ftp_nb_continue()‎‎ عملیات دریافت/ارسال فایل از سرور FTP را ادامه می دهد.
‎ftp_nb_fget()‎‎ یک فایل را از سرور FTP دریافت (دانلود) می کند و روی یک فایل محلی باز شده آن را ذخیره می کند (non-blocking).
‎ftp_nb_fput()‎‎ فایل باز شده ی محلی را روی یک سرور FTP آپلود می کند (به صورت آسنکرون).
‎ftp_nb_get()‎‎ یک فایل را از سرور FTP دریافت (دانلود) می کند و روی یک فایل محلی آن را ذخیره می کند (non-blocking).
‎ftp_nb_put()‎‎ یک فایل را روی سرور FTP آپلود می کند (non-blocking).
‎ftp_nlist()‎‎ لیست فایل های موجود درون یک پوشه ی مشخص از سرور FTP را برمیگرداند.
‎ftp_pasv()‎‎ مد passive را فعال یا غیر فعال می کند.
‎ftp_put()‎‎ یک فایل را روی یک سرور FTP آپلود می کند.
‎ftp_pwd()‎‎ نام پوشه ی کنونی را در خروجی بر می گرداند.
‎ftp_quit()‎‎ برابر با تابع ‎ftp_close()‎‎ است.
‎ftp_close()‎‎ یک اتصال FTP را می بندد.
‎ftp_raw()‎‎ یک دستور خام را به سرور FTP ارسال می کند.
‎ftp_rawlist()‎‎ یک لیست از فایل ها همراه با اطلاعات آنها را از یک پوشه ی مشخص در سرور FTP برمیگرداند
‎ftp_rename()‎‎ نام یک فایل یا پوشه را در سرور FTP تغییر می دهد.
‎ftp_rmdir()‎‎ یک پوشه را از روی سرور FTP پاک می کند.
‎ftp_set_option()‎‎ تنظیمات runtime را برای اتصال FTP کنونی ست می کند.
‎ftp_site()‎‎ یک دستور SITE را به یک سرور FTP ارسال می کند.
‎ftp_size()‎‎ سایز یک فایل مشخص از سرور FTP را برمیگرداند
‎ftp_ssl_connect()‎‎ یک اتصال امن SSL-FTP را باز می کند.
‎ftp_systype()‎‎ مشخصه ی نوع سیستم سرور FTP را برمیگرداند.
zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*