بکندباز

تابع ()stristr در PHP

مثال : اولین تطابق کلمه “WORLD” در “Hello world” را پیدا کن و باقی متن را چاپ کن.

<?php
echo stristr("Hello world!","WORLD");
?>

توضیحات

تابع ()stristr به دنبال اولین تطابق کلمه در متن می گردد و باقی متن را نمایش می دهد.

این تابع غیر حساس به کوچکی و بزرگی حروف است. برای جستجوی حساس به کوچک و بزرگی از تابع ()strstr استفاده کنید.

دستور تابع

stristr(string,search,before_search)

تست آنلاین تابع ()stristr

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*