بکندباز

متد ‎format()‎‎ در پایتون

مثال

وارد کردن مقدار متغیر price در جای مشخص شده در متن. این مقدار باید اعشاری و با دو رقم اعشار باشد:

txt = "For only {price:.2f} dollars!"
print(txt.format(price = 49))

توضیحات

متد ‎format()‎‎ مقادیر ورودی را در جای مشخصشان در متن وارد می کند. جایی که برای آنها در متن مشخص شده است به شکل متغیر هایی درون براکت {} قرار می گیرد. این متغیر ها، حالت های مختلفی می تواند داشته باشد که در ادامه توضیح داده شده است.

متد ‎format()‎‎ متن فرمت شده و جایگذاری شده را در خروجی برمیگرداند.

سینتکس

string.format(value1, value2...)

متغیر ها

این متغیر ها می توانند به صورت ایندکس های متنی {price}، عددی {0} و یا حتی براکت خالی {} تعریف شوند.

مثال

استفاده از انواع مختلف متغیر ها در متن:

txt1 = "My  name is {fname}, I'am {age}".format(fname = "John", age = 36)
txt2 = "My  name is {0}, I'am {1}".format("John",36)
txt3 = "My  name is {}, I'am {}".format("John",36)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

    hd ma پاسخ

    عشق منی