بکندباز

متد ‎degrees()‎‎ در پایتون

مثال

تبدیل مقدار زاویه از رادیان به درجه:

# Import math Library
import math 

# Convert from radians to  degrees:
print (math.degrees(8.90))
print (math.degrees(-20)) 
print  (math.degrees(1))
print (math.degrees(90))

توضیحات

متد math.‎degrees()‎ مقدار یک زاویه را از رادیان به درجه تبدیل میکند.

نکته: مقدار PI (3.14..) رادیان برابر با 180 درجه است که یعنی مقدار 1 رادیان برابر با 57.2957795 درجه است.

نکته: متد ‎math.radians()‎ برای تبدیل درجه به رادیان استفاده می شود.

سینتکس

math.degrees(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. مقداری عددی برحسب رادیان. اگر x عدد نباشد، ارور TypeError برگردانده می شود

جزئیات فنی

مقدار برگشتس: مقداری از نوع float
ورژن پایتون: 2.3

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*