بکندباز

تابع ‎lstat()‎‎ در PHP

مثال

گرفتن اطلاعات درباره یک فایل:

<?php
print_r(lstat("test.txt"));
?>

توضیحات

تابع ‎lstat()‎‎ اطلاعاتی را درباره فایل یا لینک ورودی، در خروجی برمیگرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

نکته: این تابع مشابه تابع ‎stat()‎‎، است با این تفاوت که اگر filename یک لینک باشد، وضعیت لینک برگشت داده می شود.=

سینتکس

lstat(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایل یا لینک
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*