بکندباز

تابع ‎ftp_connect()‎‎ در PHP

مثال

اتصال، ورود و بستن یک اتصال FTP:

<?php
// connect and login to FTP server
$ftp_server = "ftp.example.com";
$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die("Could not connect to $ftp_server");
$login = ftp_login($ftp_conn, $ftp_username, $ftp_userpass);

// then do something...

// close connection
ftp_close($ftp_conn); 
?>

توضیحات

تابع ‎ftp_connect()‎‎ یک اتصال FTP به سرور مشخص شده باز می کند.

وقتی اتصال باز باشد، می توانید توابع FTP را روی سرور اجرا کنید.

سینتکس

ftp_connect(host, port, timeout);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
host اجباری. آدرس سرور FTP. می تواند آدرس دامنه یا آدرس IP باشد. این پارامتر نباید پیشوند  “ftp://” داشته باشد
port اختیاری. پورت سرور FTP – پیشفرض 21
timeout اختیاری. پیش فرض 90 ثانیه
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*