بکندباز

تابع ‎mkdir()‎‎ در PHP

مثال

ساخت یک پوشه با نام “test”:

<?php
mkdir("test");
?>

توضیحات

تابع ‎mkdir()‎ یک پوشه با نام مشخص شده ایجاد می کند.

سینتکس

mkdir(path, mode, recursive, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
path اجباری. نام پوشه
mode اختیاری. مجوز های پوشه. به صورت پیش فرض 0777 است (بیشترین سطح دسترسی ممکن).نکته:
پارامتر mode در پلتفرم های ویندوزی نادیده گرفته می شود!

مقدار این پارامتر شامل 4 عدد است:

  • اولین عدد همیشه صفر است
  • عدد دوم مجوز صاحب فایل است
  • عدد سوم مجوز گروه کاربری است
  • عدد چهارم مجوز برای بقیه افراد است

مقادیر احتمالی (برای دادن چندین مجوز، اعداد با هم جمع می شوند):

  • 1 = مجوز اجرای فایل
  • 2 = مجوز نوشتن در فایل
  • 4 = مجوز خواندن فایل
recursive اختیاری. 
context اختیاری. 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*