بکندباز

تابع ‎fputcsv()‎‎ در PHP

 

مثال

تبدیل آرایه به فرمت CSV و نوشتن آن در یک فایل باز:

<?php
$list = array (
  array("Peter", "Griffin" ,"Oslo", "Norway"),
  array("Glenn", "Quagmire", "Oslo", "Norway")
);

$file = fopen("contacts.csv","w");

foreach ($list as $line) {
  fputcsv($file, $line);
}

fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fputcsv()‎‎ یک خط به فرمت CSV ایجاد کرده و آن را در یک فایل باز می نویسد.

نکته: تابع ‎fgetcsv()‎‎ را نیز مطالعه کنید.

سینتکس

fputcsv(file, fields, separator, enclosure, escape)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. فایل باز شده
fields اجباری. آرایه ای که اطلاعات از آن برداشت می شود
separator اختیاری. کاارکتر جداکننده ی فیلد ها – پیش فرض = ( , )
enclosure اختیاری. کاراکتر نگه دارنده ی فیلد ها- پیش فرض = “
escape اختیاری. کارکتر escape – پیش فرض =  “\”

 

 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*