بکندباز

تابع ‎bin()‎ در پایتون

مثال

تبدیل عدد 36 به فرم باینری:

x = bin(36)

توضیحات

تابع ‎bin()‎ ورژن باینری یک عدد صحیح را در خروجی برمیگرداند. خروجی همیشه با پیشوند 0b شروع می شود.

سینتکس

bin(n)

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0