بکندباز

تابع ()strip_tags در PHP

مثال : تگ های html را از متن زیر پاک کن.

<?php
echo strip_tags("Hello <b>world!</b>");
?>

توضیحات

تابع ()strip_tags تگ های HTML، XML و PHP را از متن داده شده حذف می کند.

دستور تابع

strip_tags(string,allow)

تست آنلاین تابع ()strip_tags

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*