بکندباز

تابع ‎fgetss()‎ در PHP

 

مثال

خواندن یک خط از فایل HTML باز شده (حذف تگ ها):

<?php
$file = fopen("test.htm","r");
echo fgetss($file);
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fgetss()‎ یک خط را از یک فایل باز شده می خواند و تگ های HTML و PHP را حذف می کند.

نکته: تابع ‎fgetss()‎ از PHP 7.3 به بعد منسوخ شده است.

سینتکس

fgetss(file, length, tags)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
fileاجباری. فایل باز شده
lengthاختیاری. وقتی به مقدار length-1 بایت یا به انتهای خط برسیم، خواندن متوقف می شود.
tagsاختیاری. تگ هایی که نباید حذف شوند
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0