بکندباز

تابع ‎fgetss()‎‎ در PHP

 

مثال

خواندن یک خط از فایل HTML باز شده (حذف تگ ها):

<?php
$file = fopen("test.htm","r");
echo fgetss($file);
fclose($file);
?>

توضیحات

تابع ‎fgetss()‎ یک خط را از یک فایل باز شده می خواند و تگ های HTML و PHP را حذف می کند.

نکته: تابع ‎fgetss()‎ از PHP 7.3 به بعد منسوخ شده است.

سینتکس

fgetss(file, length, tags)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
file اجباری. فایل باز شده
length اختیاری. وقتی به مقدار length-1 بایت یا به انتهای خط برسیم، خواندن متوقف می شود.
tags اختیاری. تگ هایی که نباید حذف شوند
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*