بکندباز

تابع ‎fileatime()‎‎ در PHP

مثال

چاپ آخرین زمان دسترسی به فایل “webdictionary.txt”:

<?php
echo fileatime("webdictionary.txt");
echo "<br>";
echo "Last access: ".date("F d Y H:i:s.", fileatime("webdictionary.txt"));
?>

توضیحات

تابع ‎fileatime()‎‎ آخرین زمان دسترسی به فایل ورودی را در خروجی برمیگرداند.

نکته: نتیجه ی این تابع کش می شود. و در صورت نیاز با استفاده از تابع ‎clearstatcache()‎‎ می توانیم کش را پاک کنیم.

نکته: زمان دسترسی یک فایل هر وقت که اطلاعات فایل خوانده شود تغییر می کند. 

سینتکس

fileatime(filename)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایل
 
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*