بکندباز

متد ‎issuperset()‎‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا تمام آیتم های ست y در ست x است یا نه:

x = {"f", "e", "d",  "c", "b", "a"}
y = {"a", "b", "c"}

z = x.issuperset(y) 

print(z)

توضیحات

متد ‎issuperset()‎‎ اگر تمام آیتم های ست دوم در ست اصلی باشد، True و در غیر اینصورت False برمیگرداند.

سینتکس

set.issuperset(set)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
set اجباری.

مثال

x = {"f", "e", "d",  "c", "b"}
y = {"a", "b", "c"}

z = x.issuperset(y) 

print(z)

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*