بکندباز

تابع ()strrev در PHP

مثال : برعکس کردن جمله “Hello world”.

<?php
echo strrev("Hello World!");
?>

توضیحات

تابع ()strrev یک متن را برعکس می کند.

دستور تابع

strrev(string)

تست آنلاین تابع ()strrev

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question