بکندباز

تابع ()strrev در PHP

مثال : برعکس کردن جمله “Hello world”.

<?php
echo strrev("Hello World!");
?>

توضیحات

تابع ()strrev یک متن را برعکس می کند.

دستور تابع

strrev(string)

تست آنلاین تابع ()strrev

نتیجه:

کد هایی که این تابع درون آنها استفاده شده است:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0