بکندباز

متد ‎swapcase()‎ در پایتون

مثال

تبدیل تمام حروف بزرگ به حرف کوچک و تبدیل تمام حروف کوچک به حرف بزرگ:

txt = "Hello My Name Is PETER"

x = txt.‎swapcase()‎

print(x)

توضیحات

متد ‎swapcase()‎ تمام حروف بزرگ را به حروف کوچک تبدیل می کند و تمام حروف کوچک را به حرف بزرگ.

سینتکس

string.‎swapcase()‎
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

    علی پاسخ

    سپاس از شما

0