بکندباز

تابع ‎pi()‎ در PHP

مثال

چاپ مقدار عدد PI:

<?php
echo(‎pi()‎);
?>

توضیحات

تابع ‎pi()‎ مقدار عدد PI را برمیگرداند

نکته:  ثابتM_PI نیز برابر با تابع ‎pi()‎ است.

سینتکس

‎pi()‎;

تست آنلاین تابع ‎pi()‎

نتیجه:

مثال هایی از استفاده از این تابع در کد:

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش زیر بپرسی:

دیدگاه‌ها

*
*

پشتیبانی واتس اپ

question