بکندباز

تابع ‎pi()‎ در PHP

مثال

چاپ مقدار عدد PI:

<?php
echo(‎pi()‎);
?>

توضیحات

تابع ‎pi()‎ مقدار عدد PI را برمیگرداند

نکته:  ثابتM_PI نیز برابر با تابع ‎pi()‎ است.

سینتکس

‎pi()‎;

تست آنلاین تابع ‎pi()‎

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0