بکندباز

تابع ‎sorted()‎‎ در پایتون

مثال

مرتب سازی اعضای درون تاپل:

a = ("b", "g", "a", "d", "f", "c", "h", "e")
x = sorted(a)
print(x)

توضیحات

تابع ‎sorted()‎‎ یک لیست شامل اعضای مرتب شده آرایه ی ورودی را در خروجی بر می گرداند. می توانیم صعودی را نزولی بودن این مرتب سازی را نیز در پارامتر های ورودی تعیین کنیم. داده های متنی به صورت الفبایی و داده های عددی به صورت عددی مرتب می شوند.

نکته: اگر لیستی هم داده ی عددی داشته باشد و هم داده ی متنی، نمی توان آن را با این تابع مرتب سازی کرد.

سینتکس

sorted(iterable, key=key, reverse=reverse)

پارامتر های ورودی

پارامتر توضیحات
iterable الزامی. یک آرایه مثل لیست، دیکشنری، تاپل و …
key اختیاری. تابعی که با آن می توان روش مرتب سازی دلخواهی را تعیین کرد. پیش فرض = None
reverse اختیاری. از نوع boolean. اگر False باشد مرتب سازی صعودی و اگر True باشد مرتب سازی نزولی است. پیش فرض = False

مثال

مرتب سازی عددی:

a = (1, 11, 2)
x = sorted(a)
print(x)

مثال

مرتب سازی الفبایی به صورت صعودی:

a = ("h", "b", "a", "c", "f", "d", "e", "g")
x = sorted(a)
print(x)

مثال

مرتب سازی الفبایی به صورت نزولی:

a = ("h", "b", "a", "c", "f", "d", "e", "g")
x = sorted(a, reverse=True)
print(x)

مثال

مرتب سازی لیست بر اساس طول کلمات و به شکل صعودی:

# تابعی که طول هر عضو آرایه را برمیگرداند
def myFunc(e):
 return len(e)

cars = ['Ford', 'Mitsubishi', 'BMW', 'VW']

x = sorted(cars, key=myFunc)

print(x)

مثال

مرتب سازی لیست بر اساس طول کلمات و به شکل نزولی:

# تابعی که طول هر عضو آرایه را برمیگرداند
def myFunc(e):
 return len(e)

cars = ['Ford', 'Mitsubishi', 'BMW', 'VW']

x = sorted(cars, reverse=True, key=myFunc)

print(x)


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*

  حامد پاسخ

  کاربرد key چی هست پس؟!

   ‏زهره احمدی پاسخ

   سلام.
   کاربرد key و مثال هایی از اون به توضیحات تابع اضافه شد

  عرفان پاسخ

  عالی خیلی بهم کمک کرد