بکندباز

تابع ‎rmdir()‎ در PHP

مثال

پاک کردن پوشه ی”images”:

<?php
$path = "images";
if(!rmdir($path)) {
 echo ("Could not remove $path");
}
?>

توضیحات

تابع ‎rmdir()‎ یک پوشه ی خالی را پاک می کند.

سینتکس

rmdir(dir, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
dirاجباری. آدرس پوشه ی خالی
contextاختیاری. 
 
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0