بکندباز

متد ‎log1p()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه ی log(1+number) برای اعداد:

# Import math Library
import math 

# Return the log(1+number) for different numbers
print(math.log1p(2.7183))
print(math.log1p(2))
print(math.log1p(1))

توضیحات

متد math.‎log1p()‎‎ مقدار log(1+number) را برای عدد ورودی محاسبه می کند. به گونه ای که حتی هنگامی که عدد نزدیک به صفر باشد نیز دقیق محاسبه می شود.

سینتکس

math.log1p(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. مقدار عددی مثبت. اگر صفر یا منفی باشد، ارور ValueError و اگر غیر عددی باشد ارور TypeError برگردانده می شود.

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: مقداری از نوع float
ورژن پایتون: 2.6

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*