بکندباز

تابع ‎pathinfo()‎‎ در PHP

مثال

چاپ اطلاعات درباره یک آدرس فایل:

<?php
print_r(pathinfo("/testweb/test.txt"));
?>

نمونه خروجی کد بالا

Array
(
[dirname] => /testweb
[basename] => test.txt
[extension] => txt
)

توضیحات

تابع ‎pathinfo()‎‎ اطلاعاتی درباره آدرس فایل در خروجی چاپ می کند.

سینتکس

pathinfo(path, options)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
path اجباری. آدرس فایل
options اختیاری. مشخص می کند کدام عنصر آرایه برگردانده شود. اگر مشخص نشود، همه  ی عناصر آرایه برگردانده می شودمقادیر احتمالی:

  • PATHINFO_DIRNAME – فقط آدرس فایل برگردانده می شود
  • PATHINFO_BASENAME – فقط نام و پسوند فایل برگردانده می شود
  • PATHINFO_EXTENSION – فقط پسوند فایل برگردانده می شود
  • PATHINFO_FILENAME – فقط نام فایل برگردانده می شود

مثال

چاپ اطلاعات در مورد آدرس فایل ورودی:

<?php
print_r(pathinfo("/testweb/test.txt",PATHINFO_BASENAME));
?>

نمونه خروجی کد بالا:

test.txt

تست آنلاین تابع ‎pathinfo()‎‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*