بکندباز

متد ‎log()‎‎ در پایتون

مثال

محاسبه ی لگاریتم طبیعی اعداد:

# Import math Library
import math 

# Return the natural logarithm  of different numbers
print(math.log(2.7183))
print(math.log(2))
print(math.log(1))

توضیحات

متد math.‎log()‎‎ لگاریتم طبیعی عدد ورودی یا لگاریتم یک عدد بر مبنای دلخواه را محاسبه می کند.

سینتکس

math.log(x, base)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. مقدار عددی مثبت. اگر صفر یا منفی باشد، ارور ValueError و اگر غیر عددی باشد ارور TypeError برگردانده می شود.
base اختیاری. مبنای لگاریتم. پیشفرض = e

جزئیات فنی

مقدار بازگشتی: مقداری از نوع float
ورژن پایتون: تغییر یافته در 2.3
تغییرات: پارامتر base افزوده شده است

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*