بکندباز

تابع ()strtoupper در PHP

مثال : همه ی کاراکتر های متن را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

<?php
echo strtoupper("Hello WORLD.");
?>

توضیحات

تابع ()strtoupper همه ی کاراکتر های متن را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

دستور تابع

strtoupper(string)

تست آنلاین تابع ()strtoupper

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0