بکندباز

تابع ‎unlink()‎‎ در PHP

مثال

حذف یک فایل:

<?php
$file = fopen("test.txt","w");
echo fwrite($file,"Hello World. Testing!");
fclose($file);

unlink("test.txt");
?>

توضیحات

تابع ‎unlink()‎ یک فایل را حذف می کند.

سینتکس

unlink(filename, context)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایلی که باید حذف شود
context اختیاری.
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*