بکندباز

تابع ‎realpath()‎ در PHP

مثال

چاپ آدرس مطلق فایل:

<?php
echo realpath("test.txt");
?>

نمونه خروجی کد بالا:

C:/Inetpub/testweb/test.txt

توضیحات

تابع ‎realpath()‎ آدرس مطلق فایل ورودی را برمیگرداند.

سینتکس

realpath(path)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
pathاجباری. آدرس فایل
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0