بکندباز

تابع ‎touch()‎‎ در PHP

مثال

تنظیم زمان دسترسی و اصلاحات یک فایل:

<?php
filename = "test.txt";
if (touch($filename)) {
  echo  $filename . " modification time has been changed to present time";
} else {
   echo "Sorry, could not change modification time of " . $filename;
}
?>

توضیحات

تابع ‎touch()‎‎ زمان دسترسی و اصلاحات یک فایل را تنظیم می کند.

نکته: اگر فایل وجود نداشته باشد، آن را ایجاد می کند

سینتکس

touch(filename, time, atime)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
filename اجباری. آدرس فایل
time اختیاری. زمان اصلاحات. به صورت پیش فرض، زمان کنونی سیستم است
atime اختیاری. زمان دسترسی. به صورت پیش فرض، برابر با مقدار time است.
 

اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

zohreh

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*