بکندباز

تابع ‎touch()‎ در PHP

مثال

تنظیم زمان دسترسی و اصلاحات یک فایل:

<?php
filename = "test.txt";
if (touch($filename)) {
 echo $filename . " modification time has been changed to present time";
} else {
  echo "Sorry, could not change modification time of " . $filename;
}
?>

توضیحات

تابع ‎touch()‎ زمان دسترسی و اصلاحات یک فایل را تنظیم می کند.

نکته: اگر فایل وجود نداشته باشد، آن را ایجاد می کند

سینتکس

touch(filename, time, atime)

مقادیر پارامتر ها

پارامترتوضیح
filenameاجباری. آدرس فایل
timeاختیاری. زمان اصلاحات. به صورت پیش فرض، زمان کنونی سیستم است
atimeاختیاری. زمان دسترسی. به صورت پیش فرض، برابر با مقدار time است.
 
backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

  نوشته‌های مرتبط

  دیدگاه‌ها

  *
  *

  0