بکندباز

تابع ‎dechex()‎‎ در PHP

مثال

تبدیل دسیمال به هگزادسیمال:

<?php
echo dechex("30") . "<br>";
echo dechex("10") . "<br>";
echo dechex("1587") . "<br>";
echo dechex("70");
?>

توضیحات

تابع ‎dechex()‎ یک عدد دسیمال را به یک عدد هگزادسیمال تبدیل می کند.

نکته: برای تبدیل عدد هگزادسیمال به دسیمال از تابع ‎hexdec()‎ استفاده کنید.

سینتکس

dechex(number);

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
number اجباری. عدد دسیمال

تست آنلاین تابع ‎dechex()‎

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*