بکندباز

تابع ()lcfirst در PHP

مثال : تبدیل اولین حرف “Hello” به حرف کوچک:

<?php
echo lcfirst("Hello world!");
?>

توضیحات

تابع ()lcfirst اولین حرف رشته ی ورودی را به حرف کوچک تبدیل می کند.

توابع مرتبط:

  • ucfirst() – اولین حرف رشته ی ورودی را به حرف بزرگ تبدیل می کند
  • ucwords() – اولین حرف تمام کلمات موجود در رشته ی ورودی را به حرف بزرگ تبدیل می کند
  • strtoupper() – تمام حروف یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند
  • strtolower() – تمام حروف یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند

دستور تابع

lcfirst(string)

تست آنلاین تابع ()lcfirst

نتیجه:


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*