بکندباز

متد ‎isinf()‎‎ در پایتون

مثال

بررسی اینکه آیا عدد داده شده بینهایت است یا نه:

# Import math Library
import math 

# Check whether the values are  infinite or not
print(math.isinf(56))
print(math.isinf(-45.34))
print(math.isinf(+45.34))
print(math.isinf(math.inf))
print(math.isinf(float("nan")))
print(math.isinf(float("inf")))
print(math.isinf(float("-inf")))
print(math.isinf(-math.inf))

توضیحات

متد math.‎isinf()‎ چک می کند که آیا عدد ورودی بینهایت است یا نه. اگر عدد منفی یا مثبت بینهایت باشد، True و در غیر این صورت False برمیگرداند.

سینتکس

math.isinf(x)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
x اجباری. عدد ورودی

جزئیات فنی

مقدار برگشتی: یک داده ی bool
ورژن پایتون: 2.6

 


اگر سوالی در رابطه با این تابع داری، می تونی توی بخش کامنت ها بپرسی:

backendbaz

مدیر وب سایت بکندباز

دیدگاه‌ها

*
*