بکندباز

متد ‎truncate()‎ در پایتون

مثال

باز کردن فایل با مد a و کوتاه کردن فایل تا رسیدن به 20 بایت:

f = open("demofile2.txt", "a")
f.truncate(20)
f.close()

#open  and read the file after the truncate:
f = open("demofile2.txt", "r")
print(f.read())

توضیحات

متد ‎truncate()‎ سایز فایل را به عدد داده شده تغییر می دهد. اگر پارامتر size تعیین نشود، موقعیت کنونی اشاره گر در فایل به عنوان سایز استفاده می شود.

سینتکس

file.truncate(size)

مقادیر پارامتر ها

پارامتر توضیح
size اختیاری.

 

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

نوشته‌های مرتبط

دیدگاه‌ها

*
*

0