بکندباز

تابع ()strtolower در PHP

مثال : همه ی کاراکتر های متن را به حروف کوچک تبدیل می کند.

<?php
echo strtolower("Hello WORLD.");
?>

توضیحات

تابع ()strtolower همه ی کاراکتر های متن را به حروف کوچک تبدیل می کند.

دستور تابع

strtolower(string)

تست آنلاین تابع ()strtolower

نتیجه:

backendbaz

مدیر وب سایت و اپلیکیشن بکندباز

    نوشته‌های مرتبط

    دیدگاه‌ها

    *
    *

    0